wykresy i wywody

drzewo genealogiczne

Wykresy genealogiczne.

Jeżeli masz już zebraną i opracowaną dokumentację genealogiczną, ale wydruki z różnego rodzaju oprogramowania genealogicznego nie spełniają Twoich wymagań, mogę przygotować przejrzyste wykresy genealogiczne. To doskonałe rozwiązanie, jeśli chcesz podzielić się zebranymi informacjami z najbliższą rodziną lub zrobić prezent w postaci drzewa, wykresu czy wywodu. Opracowanie graficzne przyda się również przy spotkaniach rodzinnych, zjazdach rodzinnych czytelnie zaprezentowane informacje ułatwią kontakt z dalszymi lub bliższymi krewnymi.

Wykresy genealogiczne, wywody przodków, drzewa genealogiczne.

Projekty w zależności od ilości zebranego materiału, danych przygotowuję w formatach A3 do A0. Efekt końcowy przygotowany jest w pliku cyfrowym w formacie pdf co umożliwia wydrukowanie projektu w dowolnej ilości w każdej poligrafii.  Jeżeli jest taka potrzeba wydruk drzewa genealogiczne, wywodu przodków czy innego wykresu również mogę zapewnić. Projekt wykresu lub drzewa genealogicznego jest wykonywany zgodnie z informacjami, jakie zebrałeś. Jeżeli nie dysponujesz zebranymi informacjami o swojej rodzinie lub informacje są niekompletne z jakiś względów mogę się podjąć ich uzupełnienia.  Indywidualnie przygotowany projekt wywodu lub drzewa genealogicznego w przypadku wcześniej zleconych poszukiwań, kwerend genealogicznych zleceniodawca otrzymuje  z 45% zniżką.

wywód przodków

Wywód przodków zazwyczaj oparty jest o wykres kołowy na formacie A2. Wykres ten umożliwia przedstawienie wszystkich naszych bezpośrednich przodków o których udało nam się zgromadzić informacje, odszukać dokumenty prowadząc poszukiwania genealogiczne. Wykres zawiera dane o naszych ojcach, matkach, dziadkach babkach, pradziadkach, prababkach tyle pokoleń ile udało nam się ustalić. Wykres nie zawiera informacji o najbliższej rodzinie czyli braciach , siostrach, wujach, ciotkach, stryjach stryjenkach itd.

drzewo genealogiczne

Drzewo genealogiczne w dzisiejszych czasach jest formą przedstawienia zależności rodzinnych naszych przodków oraz ich bliższej lub dalszej rodziny w formie graficznej która przybiera bardzo dowolną formę w sensie wizualnym. Moje projekty oparte są o informacje wcześniej już zebrane i praktycznie pod te zebrane informacje o przodkach przygotowana jest forma wizualna samego drzewa genealogicznego. Nie korzystam z szablonów, praktycznie każdy projekt jest inny. Zasadnicza różnica polega na wizualnym rozmieszczeniu osób i odwzorowaniu ich zależności rodzinnych na drzewie genealogicznym. Praktycznie każdy projekt drzewa genealogicznego zawiera specjalnie przygotowane grafiki w formie rysunku, szkicu ołówkiem wykonanym przez grafika. Grafiki następnie przenoszone są do postaci cyfrowej i umieszczane są na projekcie drzewa genealogicznego. Największe moje projekty wykonane były w formacie A0. Zawierały informacje i przedstawiały zależności rodzinne o ponad 250 osobach. Mniejsze projekty mieściły się w formatach A3-A0.