Poszukiwania genealogiczne Peczeniżyn

Poświadczenie tożsamości Peczeniżyn

Poświadczenie tożsamości Peczeniżyn

Poszukiwania genealogiczne Peczeniżyn

Poszukiwania genealogiczne  rodziny wyznania mojżeszowego związanej z  ówczesnym miastem Peczeniżyn w województwie stanisławowskim prowadziłem opierając się o zbiory zgromadzone w archiwum w Iwano-Frankowsku. Nie dotarłem do ksiąg ludności miasta Peczeniżyn, list wyborców do Sejmu i Senatu nie wspomnę o księgach okręgu bożniczego w Peczeniżynie, prawdopodobnie te zbiory nie przetrwały do czasów nam współczesnych. Dostępnych jest kilka roczników poborowych z powiatu stanisławowskiego, kołomyjskiego i śniatyńskiego. Dostępny jest również zbiór pt.: „Wnioski i korespondencja w sprawach paszportowych, wyjazdów za granicę” z powiatu peczeniżyńskiego. Warto sprawdzić być może poszukiwana przez nas osoba starała się kiedyś o paszport na wyjazd za granicę.

Tak jak w obecnych czasach aby dostać paszport w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek. Tak też było w okresie międzywojennym, biorąc pod uwagę otrzymane dokumenty w okresie międzywojennym był to proces bardziej złożony wymagający przedłożenia w urzędzie kilku dokumentów. W przypadku poszukiwanej rodziny otrzymałem kopie dokumentów

Złożone zostały dokumenty :
Podanie o pozwolenie na wyjazd za granicę do tego dokumentu należało dołączyć :

  1. świadectwo kwalifikacyjne ważne przez 14 dni, ze zdjęciem,
  2. poświadczenie tożsamości osoby z fotografią, dokładną datą urodzenia, dokładnym adresem
  3. świadectwo (certyfikat) przynależności a w nim zawód, dokładna data urodzenia, imiona rodziców
  4. świadectwo moralności
  5. świadectwo urodzenia (odpis)
  6. świadectwo lekarskie (z jakiego powodu wyjazd na leczenie za granicą)
  7. poświadczenie urzędowe z inspektoratu skarbowego (o nie zaleganiu z podatkami)

Po złożeniu wyżej wymienionych dokumentów otrzymywało się ważne przez 2 miesiące Zezwolenie na otrzymanie paszportu zagranicznego, czyli można było dopiero teraz wyrobić sobie paszport zagraniczny.