Kozienice księgi ludności

Kozienice księgi ludności

Prowadziłem poszukiwania dokumentów Jana Kowalskiego który wyemigrował z Polski około roku 1935. Z informacji otrzymanych od zleceniodawcy wynikało, iż poszukiwany urodził się w miejscowości Kozienice około roku 1905. Praktycznie mogę powiedzieć, że pierwszy raz zdarzyło mi się, iż sygnatury, które wytypowałem do przeszukania w 95% znajdowały się w serwisie „Szukaj w archiwach” (przemilczę w tym momencie sprawę komfortu pracy w tym serwisie). Do przeszukania wytypowałem jeszcze dwie sygnatury analogowe. Archiwum Państwowe w Radomiu mam niedaleko, umówiłem wizytę i pojechałem.  Przed wyjazdem udało mi się odszukać akt urodzenia poszukiwanej osoby. Dysponowałem informacjami z odszukanego dokumentu plus informacje otrzymane od zleceniodawcy.

Archiwum Państwowe w Radomiu

Parking przed archiwum, według mnie jedna z bardziej komfortowo urządzonych pracowni.  Wygodne i odpowiedniej wysokości krzesełka, gniazdka zasilające w podłodze pod każdym stolikiem, odpowiedniej wielkości stolik. Zamówiłem (dzień wcześniej) 16 sygnatur w postaci cyfrowej do tego dwie sygnatury analogowe (księgę kontroli ruchu ludności i załączniki do ksiąg ludności stałej). Domówiłem już na miejscu trzy sygnatury analogowe które otrzymałem bez zbędnej zwłoki.  Praca w tym archiwum to sama przyjemność. W księdze kontroli ruchu ludności znalazłem wpis o poszukiwanym Janie Kowalskim.

Odszukane informacje

Rejestr mieszkańców miasta Kozienice

Rejestr mieszkańców miasta Kozienice, informacja o małżeństwie i stosunku do służby wojskowej

Wpis zawierał informacje o emigracji do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, datę zgłoszenia do gminy opuszczenia gminy (data dzienna), datę skreślenia z rejestru mieszkańców. Z danych przekazanych przez zleceniodawcę była informacja, iż przed emigracją Jan Kowalski wziął ślub w Warszawie. Wiadomo Warszawa duże zniszczenia poszukiwania dość często nie kończą się sukcesem. Liczyłem na to, iż w księdze ludności bądź w rejestrze mieszkańców będzie adnotacja, informacja o ślubie osoby poszukiwanej. W księdze ludności znalazłem całą rodzinę poszukiwanego, łącznie z poszukiwanym. Praktycznie informacje o trzech pokoleniach, czyli imiona dziadków, daty i miejsca urodzeń rodziców, rodzeństwa, informacje o stanie cywilnym, informacje o wcześniejszym miejscu zamieszkania oraz kilka mniej znaczących informacji. Cały wpis był jeszcze w języku rosyjskim został dokonany zapewne przed rokiem 1918.  Kozienice mają to szczęście, że oprócz ksiąg ludności stałej zachował się rejestr mieszkańców. Przeszukałem rejestr mieszkańców, gdzie również znalazłem całą rodzinę poszukiwanego łącznie z poszukiwanym.

Rejestr mieszkańców miasta Kozienice

Rejestr mieszkańców miasta Kozienice, informacja o przynależności państwowej

To co było dla mnie dość ważne przy informacjach o Janie Kowalskim była adnotacja o jego ślubie w Warszawie, pełna data dzienna oraz z imienia i nazwiska została wymieniona jego żona. Dodatkowo w kolejnych kolumnach znalazłem informacje o przynależności państwowej, stosunku do powszechnego obowiązku wojskowego (stopień wojskowy, PKU), informację o paszporcie z terminem jego ważności. Podobnie informacje znalazłem o najbliższej rodzinie poszukiwanego.

Co do księgi, ksiąg ludności stałej miasta Kozienice były prowadzone w języku rosyjskim, zdarzają się wpisy w języku polskim. Księgi datowane są na lata 1900-1933. Kluczem do ksiąg jest zachowany skorowidz. Podobnie jest z Rejestrem mieszkańców datowanym na lata 1934-1948 dla którego zachował się również skorowidz, który ułatwia poszukiwania. Pewną „zmyłką” może być opis sygnatur, ponieważ wszystkie sygnatury dotyczące Rejestru mieszkańców miasta Kozienice mają wpisane w opisach jedynie ulice Piłsudskiego, Borki, Browarna i Brzóska co może sugerować, iż zachowane sygnatury dotyczą tylko i wyłącznie wymienionych ulic co nie jest prawdą.

Rejestr mieszkańców miasta Kozienice

Rejestr mieszkańców miasta Kozienice, informacja o wydanym paszporcie

Dodatkowo dla miasta Kozienice zachowały się księgi ludności stałej miasta Kozienice wyznania mojżeszowego czy wspominana już księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę) datowany na lata 1932-1951, oraz załączniki do ksiąg ludności stałej ale tylko dla części numerów domów. Warto jednak przeszukać tą sygnaturę ze względu na to, iż najczęściej załącznikami są odpisy aktów urodzin, małżeństw i zgonów.